Psychoedukacja rodziców uczniów klas I - III (choć starszych także)-26.01.2021

W porozumieniu z Panią Urszulą dobrze rozumiejącą potrzeby dzieci w młodszym wieku szkolnym, zdecydowałam się ponownie podjąć temat dziecięcych emocji. Jak pomóc dziecku sobie z nimi radzić? Przede wszystkim nie odcinając dziecku kontaktu z własnymi uczuciami, by mogło z czasem samo siebie zrozumieć. To zwiększa inteligencję emocjonalną dzieci, jedną z kluczowych kompetencji miękkich, pomagających w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnego życia.

Dodatkowe informacjetutaj

NA GÓRĘ