Zapobieganie wadom postawy

 
 
Współczesny styl życia - ograniczenie aktywności ruchowej lub jej całkowity brak, wadliwe ergonomicznie stanowiska do nauki i pracy oraz coraz większy procentowy odsetek czasu spędzanego w warunkach niekorzystnych dla naturalnego rozwoju naszego organizmu sprzyjają powstawaniu licznych dysfunkcji narządu ruchu. Zmiany te w oczywisty sposób dotyczą także młodego pokolenia, a konsekwencje w postaci wad postawy u dzieci i młodzieży to obecnie bardzo ważny problem społeczny.
 
Statystyki dotyczące częstości występowania zaburzeń w statyce ciała u dzieci w naszym kraju są bardzo niepokojące. Według różnych danych ponad połowa z nich ma wady postawy ciała. W praktyce oznacza to, że dzieci te wymagają zwiększonej opieki i działań profilaktyczno – leczniczych.
 
Zapraszamy do obejrzenia prezentacjitutaj
NA GÓRĘ