„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”.

„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”.

W naszej szkole realizowane są zajęcia w ramach projektu:„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”.Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany...

NA GÓRĘ