Historia naszej szkoły cz. II

Historia naszej szkoły cz. II

Druga grupa, której opiekunami byli Pani Lucyna Baliga oraz Pan Andrzej Mazurek realizowali scenariusz zajęć pt.: „Las bez tajemnic”. Udział w projekcie umożliwił uczniom poznanie flory, fauny oraz zagrożeń okolicznych lasów. Pomógł też zrealizować zamiłowania przyrodnicze,...

NA GÓRĘ