Rok szkolny 2019/2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Problem badawczy:

Praca domowa – cele, wykorzystanie, efektywność

Grupa badawcza:

95,4% populacji uczniów w klasach III, V, VII i VIII;

93,8%  rodziców, 

100% nauczycieli uczących w szkole, mających możliwość zadawania prac domowych.

Termin przeprowadzenia badań:

grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r.

Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: 

Kwestionariusz ankiety dla uczniów, kwestionariusz ankiety dla rodziców, kwestionariusz ankiety dla nauczycieli.

Pytania kluczowe:

 1.  Jak często zadawane są prace domowe?
 2.  Jak często sprawdzane są prace domowe?
 3.  Ile czasu uczniowie poświęcają na odrabianie pracy domowej?
 4.  Czy uczniowie potrzebują pomocy dorosłych lub rodzeństwa w trakcie odrabiania pracy domowej?
 5.  Jakie są najtrudniejsze /najłatwiejsze typy prac domowych?
 6.  Gdzie uczniowie odrabiają prace domowe?
 7.  Ilu uczniów odrabia prace domowe?
 8.  Czy praca domowa jest zrozumiała dla uczniów?

REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 1. Prace domowe najczęściej zadawane są co trzecie zajęcia.
 2. Zadawane prace domowe sprawdzane są zdaniem nauczycieli zawsze wtedy, gdy są zadawane, zdaniem uczniów nie zawsze.
 3. Uczniowie na odrabianie prac domowych poświęcają najczęściej od 30 minut do 1 godziny.
 4. Podczas odrabiania zadań domowych uczniowie czasami potrzebują pomocy dorosłych lub rodzeństwa.
 5. Najłatwiejszym typem zadań są zadania utrwalające opracowany materiał, natomiast najtrudniejszym typem zadań są zadania o charakterze twórczym oraz zadania pogłębiające, rozszerzające i uzupełniające wiedzę i te, które przygotowują do nowej lekcji.
 6. Prace domowe w znacznej większości uczniowie odrabiają w domu, nieliczny procent uczniów odrabia je na świetlicy i w szkole.
 7. Około 45% respondentów stwierdza, że prace domowe odrabia od 81 – 100% uczniów, ponad 30%, że od 61-80%.
 8. Praca domowa jest dla uczniów zrozumiała.

Wnioski

 1. Zdecydowana większość uczniów odrabia zadania domowe.
 2. Uczniowie odrabiają prace domowe w domu, świetlicy, w szkole.
 3.  Praca domowa jest dla uczniów zrozumiała.
 4. Nie wszystkie prace domowe są sprawdzane.
 5. Uczniowie poświęcają więcej niż 30 minut na odrabianie pracy domowej.
 6. Uczniowie potrzebują pomocy dorosłych lub rodzeństwa podczas odrabiania pracy domowej.

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły.

Zadając prace domowe należy:

 1. Sprawdzać wszystkie zadawane uczniom prace domowe.
 2. Zadawać takie prace domowe, które ograniczą czas ich wykonywania do 30 minut.
 3. Przy zadawaniu  pracy domowej dać uczniom możliwość wyboru formy i stopnia trudności zadawanej pracy, by uniknąć konieczności angażowania dorosłych lub rodzeństwa podczas odrabiania zadań domowych.

 ZESPÓŁ EWALUACYJNY W SKŁADZIE: 

                                                                                                 Urszula Skobelska

Małgorzata Górniak

Agnieszka Marciniak

 

 

NA GÓRĘ