Historia miejscowości Kamienna

 (nazwa niemiecka: Giesdorf, Kreis Namslau)

 

Rys historyczny i stan obecny:

 Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z około 1300 r. W pierwszej połowie XVII w. właścicielem Kamiennej był prawdopodobnie Kasper Kotuliński, który ufundował w wiosce drewniany kościół. Na przełomie XVII i XVIII w. majątek należał do rodziny von Huff. Jerzy Konstanty von Huff pozostawił córkę Barbarę (ur. 1722 r.), która być może wniosła Kamienną w wianie małżonkowi Karolowi Franciszkowi von Wiplar z Uszyc. Kolejni znani właściciele miejscowości to rodzina von Sierstorph i następnie von Warnery. W 1834 r. dobra zakupił Pan Carl August Julius Müller (zm. 1838 r.). Do 1945 r. w Kamiennej znajdowała się rezydencja określana mianem zamku. W rzeczywistości był to neogotycki pałac, którego wygląd możemy podziwiać dzięki litografii Dunckera.

Pałac w Kamiennej został zniszczony przez żołnierzy rosyjskich podczas walk o miejscowość w 1945 r. i dzisiaj nie ma po nim żadnego śladu. Z obiektów zabytkowych w miejscowości przetrwały:

  1. Kościół filialny p.w. św. Jadwigi, wzmiankowany w 1359 r. Obecny klasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, zbudowany w 1805 r., przebudowywany w latach: 1890 i 1912-13. Wewnątrz klasycystyczne wyposażenie z XIX w. Dnia 4.02.1966 r. świątynię wpisano do rejestru zabytków sztuki pod nr 1105/66.
  2. Kaplica grobowa, zbudowana na cmentarzu rzymsko-katolickim w 1839 r., ponad dawną kryptą drewnianego kościoła z 1638 r., rozebranego w latach 1804-1805. Kaplica neogotycka, murowana z cegły. Wpisana do rejestru zabytków sztuki 18.02.1983 r., pod nr rej.: 2092/83.

 

 

NA GÓRĘ