Losy absolwentów szkoły

Ankieta pt. ''Losy absolwentów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej"tutaj

Wyniki ankiety pt. „Losy absolwentów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej”tutaj

Nasz absolwent: 

  1. Jest zadowolony z pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w szkole.

  2. Podjął naukę w gimnazjum, technikum lub  innej szkole średniej

  3. Pracuje zawodowo.

  4. Utrzymuje kontakty z koleżankami i kolegami ze szkoły podstawowej.

  5. Podczas nauki  w szkole podstawowej miał osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

  6. Jest dobrze przygotowany do dalszego etapu edukacji.

  7. Czuł się bezpiecznie, a oferta edukacyjna spełniła jego oczekiwania.

    Absolwent Szkoły Podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje  naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego.

NA GÓRĘ