Rok szkolny 2014/2015

Raport z ewaluacji 2014/2015

 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W dniach 15- 19 września 2014 r. Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadziło w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej ewaluację zewnętrzną mającą na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w  rozporządzeniu MEN z dnia...

NA GÓRĘ