Pomoc psychologiczno-pedagogiczna-2020/2021

PLAN POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 w roku szkolnym 2020/2021 

LP

NAZWA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

UCZESTNICY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

1.  

    Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Alina Ciepła

Klasy I - III

PIĄTEK

12.05 – 12.50

2.  

    Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Alina Ciepła

Klasy IV - IV

CZWARTEK

13.55 – 14.40

3.  

   Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Marta Marcinkiewicz

Klasy IV - VI

ŚRODA

13.55 – 14.40

4.  

   Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Anna Bednarek

Klasy VII - VIII

WTOREK

WTOREK

13.00 – 13.45

13.55 – 14.40

5.  

   Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Krystyna Farion

Klasy IV - VIII

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

WTOREK

13.55 – 14.40

13.00 – 13.45

13.55 – 14.40

6.  

   Zajęcia rewalidacyjne

Małgorzata Górniak

Klasa VIII

WTOREK

CZWARTEK

14.40 – 15.40

14.40 – 15.40

NA GÓRĘ