Zajęcia kształtujące kreatywność 2020/2021

Plan zajęć kształtujących kreatywność w

 w roku szkolnym 2020/2021 

LP

NAZWA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

UCZESTNICY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

1. 

Kółko sportowe

Teresa Hnat

Klasy I - III

WTOREK

8.10 – 8.55

2. 

Kółko taneczne

Paulina Janas

Klasy I - III

PIĄTEK

8.10 – 8.55

3. 

Kółko ortograficzne

Urszula Skobelska

Klasy II - III

ŚRODA

13.00 –13.45

4. 

Kółko teatralne

Paulina Janas

Klasy I - III

PIĄTEK

12.05  12.50

5. 

Kółko inwencji twórczej

Lucyna Baliga

Klasy IV - VI

CZWARTEK

13.55 –14.40

6. 

Kółko muzyczne

Krzysztof Odoj

Klasy IV - VIII

CZWARTEK

14.50 –15.35

7. 

Kółko taneczne

Paulina Janas

Klasy IV - VI

WTOREK

13.55 –14.40

8. 

Kółko teatralne

Małgorzata Górniak

Klasy IV - VIII

PIĄTEK

13.55 –14.40

9.

Kółko języka angielskiego

Anna Koncur

Klasa VIII

PIĄTEK

13.55 –14.40

10. Szkolny Klub Sportowy Andrzej Mazurek Klasy IV - VI WTOREK 14.50 –15.35
11. Szkolny Klub Sportowy Andrzej Mazurek Klasy VII -VIII CZWARTEK 14.50 –15.35
NA GÓRĘ