Informacje dla uczniów

Jak radzić sobie z mową nienawiści w Internecie?-1.03.2021

Internet od miesięcy jest główną przestrzenią nauki, rozrywki formą podtrzymywania relacji międzyludzkich. W ramach projektu "Play Your Role" powstały 4 gry edukacyjne, które poruszają jeden z najważniejszych problemów funkcjonowania w nowych mediach – mowy nienawiści w...

Potrafisz się uczyć w domu? - 7.01.2021

 • Wstawaj o tej samej porze – bynajmniej nie chodzi nam o godzinę 11
 • Zachowaj poranną rutynę – pamiętaj o higienie i śniadaniu. Nie chodź cały dzień w piżamie!
 • Przed rozpoczęciem nauki  otwórz okno i pooddychaj świeżym powietrzem.
 • O określonej porze zacznij pracę zadaną...

Techniki uczenia się

Przyswajanie informacji jest warunkowane przez wiele czynników. Istotne znaczenie mają cechy indywidualne danej osoby takie jak: poziom inteligencji, posiadane zdolności i zainteresowania. Inne ważne czynniki to nastawienie i motywacja do nauki, a także poziom aspiracji i wykorzystywane...

Jak się uczyć?

Więcej informacjitutaj

Prezentacja dla uczniówtutaj

Co nam daje kopa do nauki? tutaj

 

Nadużywanie mediów

Nadużywanie mediów powoduje:

 • przemęczenie, niewyspanie
 • zaniedbywanie obowiązków szkolnych
 •  brak koncentracji, bądź jej zaniżony poziom
 • cyberprzemoc
 • seksting
 • wycofanie z kontaktów z rówieśnikami

 Więcej informacjitutaj

"Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości."

„Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania”.

Więcej informacjitutaj i tutaj

Koronawirus - informacje

KROONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Porady dla uczniów

Przeczytaj poniższe porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:

 • zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli...

Zostań w domu-koronaferie

Drogi Uczniu!

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym  stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na...

NA GÓRĘ