Rok szkolny 2018/2019

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26-10-2018 - 29-10-2018 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Gabriela Kobaka, Aniela Ziobrowska. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wymaganie:

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Obszar badania: Czy kształtowanie kompetencji kluczowych jest w polskiej szkole zjawiskiem powszechnym? Jaka jest wiedza nauczycieli na temat kompetencji kluczowych w procesie uczenia się

Obszar badania:

Jakiego wsparcia potrzebują szkoły, aby móc w pełni kształtować kompetencje kluczowe?

Wyniki ewaluacji:

  1. Nauczyciele mają dużą wiedzę na temat kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie. Skutecznie ją poszerzają samodzielnie studiując stosowną literaturę i zasoby stron www, a także uczestnicząc w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w tym zakresie.
  2. Najczęściej na zajęciach kształtowane były kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętności uczenia się, informatyczne, matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
  3. W pełniejszym rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ograniczeniem szkoły jest dostępność do ośrodków kultury. Ponadto dostrzega się potrzebę doposażenia bazy dydaktycznej w pomoce do nauczania przedmiotów ścisłych.
  4. W szkole podejmowane są różnorodne działania sprzyjające rozwijaniu kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie zarówno nauczycieli jak i uczniów. Spośród wielu na uwagę zasługuje realizacja projektów z wykorzystaniem środków unijnych: „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, „Edukacja - przyszłością”.

 

 

NA GÓRĘ