Bezpieczeństwo w szkole

         Koordynator ds bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej

 Alina Ciepła

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” 2018

Akcja Bezpieczna droga do szkoły" jest adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Procedury-przemoc w rodzinie

Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych przemoc w rodzinie  tutaj 

 

Procedury- przestępczość i demoralizacja

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacjątutaj

NA GÓRĘ