"30.04.2020 r. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci"

Sprzeciwiam się biciu dzieci. Ponieważ aktualnie wygasły niektóre akcje/kampanie społeczne dotyczące reagowania na przemoc wobec dzieci, przypominam sama: reaguj, gdy w Twoim otoczeniu ktoś bije dziecko. Nigdy nie jesteś za młody/za stary/zbyt mało ważny, żeby to uczynić, nawet jeżeli do tej pory Twój głos był lekceważony.

Badania (m.in. raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: https://fdds.pl/corobimy/dzieci-sie-licza-2017/, str. 200) wskazują, że niemal połowa dorosłych zna rodziny, w których dochodzi do przemocy wobec dzieci. W przypadku nastolatków co trzeci (32%) zna co najmniej jednego rówieśnika ze swojego otoczenia, który doświadcza jakiejś formy przemocy w rodzinie. Dzwoniąc na policję, do ośrodka pomocy społecznej, prokuratury czy sądu rodzinnego możesz pozostać anonimowy. Możesz też zareagować bezpośrednio – w sytuacji gdy widzisz, że coś złego dzieje się dziecku, zacznij spokojną, miłą rozmowę lub zapytaj o godzinę. Pokaż, że widzisz to, co się dzieje, zaproponuj pomoc (nawet wprost: „Widzę, że jest pan zdenerwowany, czy mogę jakoś pomóc?”). Na ogół ludzie nie lubią porad, o które nie proszą. Nie będą czuć się komfortowo, gdy usłyszą „Nie wolno tak szarpać dziecka, dziecko czuje się wtedy poniżane.”. Powinni to jednak usłyszeć.

Autor: Agnieszka Marciniak, psycholog

NA GÓRĘ