Rada Pedagogiczna

SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. WOJSKA POLSKIEGO

W KAMIENNEJ

2020/2021

Dyrektor szkoły

mgr Irena Rzewucka 

 

L.p

 IMIĘ I NAZWISKO

 NAUCZANY PRZEDMIOT

 FUNKCJA

1.

mgr Katarzyna Kosut

Religia

od 01 IX 2019 zastępstwo za Marlenę Kłonowską-Bednarz

2.

mgr Elżbieta Wodziana

Religia

od 01 IX 2019 zastępstwo za Marlenę Kłonowską-Bednarz

 3.

mgr Hnat Teresa

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. I

4.

mgr Paulina Janas

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. II

5.

mgr  Urszula Skobelska

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. III

6.

mgr Małgorzata Wuczkowska Język niemiecki, biblioteka Wychowawca kl. IV

7.

mgr  Lucyna Baliga

Technika, plastyka, WDŻ, chemia, geografia, EDB

Wychowawca kl. V

8.

mgr Małgorzata Górniak Historia ,wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, pedagog szkolny

Wychowawca kl. VI

9.

mgr Anna Koncur Język angielski

Wychowawca kl. VII 

10.

mgr Krystyna Farion

Matematyka

Wychowawca kl. VIII
 11. mgr Irena Rzewucka Przyroda ---

12.

mgr Anna Bednarek Język polski ---

13.

mgr Marta Marcinkiewicz

Język  polski, historia

---

14.

mgr Andrzej Mazurek Wychowanie fizyczne ---

15.

mgr Krzysztof Odoj

Muzyka

---

16.

mgr Józef  Rosiński

Informatyka

---

17.

mgr Alina Ciepła

Świetlica, pedagog szkolny

---

18.

mgr Anna Surdyk

Logopeda

---

19.

mgr Joanna Barszcz

Fizyka

---

20.

mgr Mariusz Brzezicki

Biologia

---

21.

mgr Agnieszka Marciniak

Psycholog szkolny

---

NA GÓRĘ