Samorząd Uczniowski

 

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO W KAMIENNEJ ROK SZKOLNY - 2019/2020-

 Karolina Śliwińska -  Przewodnicząca

Hanna Stachurska - Zastępca

Nowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zamierza rzetelnie reprezentować całą społeczność szkolną i sumiennie wykonywać swoje obowiązki.

 

 

 

 

 

                       

NA GÓRĘ