Pracownicy szkoły 2020/2021

-PRACOWNICY  SZKOŁY-  

       Dyrektor szkoły: mgr Irena Rzewucka

       Kadra pedagogiczna: 2020/2021

 

mgr Teresa Hnat - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

mgr Urszula Skobelska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

mgr Paulina Janas - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

mgr Marta Marcinkiewicz - nauczyciel języka polskiego; 

mgr Anna Bednarek - nauczyciel języka polskiego;        

mgr Krystyna Farion - nauczyciel matematyki;

mgr Lucyna Baliga - nauczyciel EDB, techniki, WDŻ, plastyki, chemii;

mgr Anna Koncur - nauczyciel języka angielskiego

mgr Andrzej Mazurek - nauczyciel wychowania fizycznego;

mgr Małgorzata Wuczkowska - nauczyciel języka niemieckiego;  

mgr Krzysztof Odoj  - nauczyciel muzyki;

mgr Irena Rzewucka - nauczyciel przyrody,

mgr Małgorzata Górniak   - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, pedagog                                                             szkolny;

mgr Katarzyna Kosut   - nauczyciel religii klasy IV-VIII

mgr Elżbieta Wodziana - nauczyciel religii klasy I-III

mgr Alina Ciepła  - nauczyciel świetlicy, pedagog szkolny;

mgr Anna Surdyk - logopeda;

mgr Józef Rosiński - nauczyciel informatyki;

mgr Mariusz Brzezicki  - nauczyciel biologii,

mgr Joanna Barszcz  - nauczyciel fizyki.

mgr Agnieszka Marciniak - psycholog szkolny;

mgr Marlena Woźniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Pracownicy administracji i obsługi:

Oliwia Kurzawa –  inspektor;

Leokadia Bębenek  – intendentka;

Jolanta Lamch – kucharka;

Dorota Migdał – pomoc kuchenna

Dorota Kaspryszyn-Maryszczak  –  sprzątaczka;

Halina Kaspryszyn – sprzątaczka;

Czesław Chmura – konserwator, opiekun dowozów.  

 

-Adresy mailowe nauczycieli i pracowników szkoły-

l.p.

Nazwisko i imię

Nauczany        przedmiot/funkcja

Kontakt mailowy

  Irena Rzewucka

dyrektor szkoły

przyroda

dyrektor@spkamienna.szkolnastrona.pl

i.rzewucka@spkamienna.szkolnastrona.pl

1.

Teresa Hnat

edukacja wczesnoszkolna

t.hnat@spkamienna.szkolnastrona.pl

2.

Urszula Skobelska

edukacja wczesnoszkolna

u.skobelska@spkamienna.szkolnastrona.pl

3.

Paulina Janas

edukacja wczesnoszkolna

p.janas@spkamienna.szkolnastrona.pl

4.

Marlena Woźniak

edukacja wczesnoszkolna

m.wozniak@spkamienna.szkolnastrona.pl

5.

Marta Marcinkiewicz

nauczyciel języka polskiego;

m.marcinkiewicz@spkamienna.szkolnastrona.pl

6.

Anna Bednarek

język polski

a.bednarek@spkamienna.szkolnastrona.pl

7.

Krystyna Farion 

matematyka

k.farion@spkamienna.szkolnastrona.pl

8.

Lucyna Baliga

EDB, technika, WDŻ, plastyka, chemia

l.baliga@spkamienna.szkolnastrona.pl

9.

Anna Koncur

nauczyciel języka angielskiego

a.koncur@spkamienna.szkolnastrona.pl

10.

Andrzej Mazurek

wychowanie fizyczne

a.mazurek@spkamienna.szkolnastrona.pl

11.

Małgorzata Wuczkowska

język niemiecki

m.wuczkowska@spkamienna.szkolnastrona.pl

12.

Krzysztof  Odoj

muzyka

k.odoj@spkamienna.szkolnastrona.pl

13.

Małgorzata Górniak

historia wiedzy o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, pedagog szkolny

m.gorniak@spkamienna.szkolnastrona.pl

14.

Katarzyna Kosut

religia klasy IV-VIII

k.kosut@spkamienna.szkolnastrona.pl

15.

Elżbieta Wodziana

religia klasy I-III

e.wodziana@spkamienna.szkolnastrona.pl

16.

Alina Ciepła

świetlica, pedagog szkolny

a.ciepla@spkamienna.szkolnastrona.pl

17.

Anna Surdyk

logopeda

a.surdyk@spkamienna.szkolnastrona.pl

18.

Józef Rosiński

informatyka

j.rosinski@spkamienna.szkolnastrona.pl

19.

Mariusz Brzezicki

biologia

m.brzezicki@spkamienna.szkolnastrona.pl

20.

Joanna Barszcz

fizyka

j.barszcz@spkamienna.szkolnastrona.pl

21.

Agnieszka Marciniak

psycholog szkolny

a.marciniak@spkamienna.szkolnastrona.pl

22.

Oliwia Kurzawa

inspektor

sekretariat@spkamienna.szkolnastrona.pl

23.

Leokadia Bębenek

intendentka

l.bebenek@spkamienna.szkolnastrona.pl

 

 

 

 

NA GÓRĘ