SKS IV-VIII

Zajęcia SKS w roku szkolnym 2020/2021

odbywają się w każdy wtorek-godz. 14.35-15.35  

i czwartek-godz.14.35-15.35

-Serdecznie zapraszamy-

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2020/2021        

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele Programu: tutaj

Zadania Programu: tutaj

 

 

 

 

NA GÓRĘ